gcup.eu - Poland
pl
zarejestrowano w sumie
862.715 km
680.048 pkt.
Poland
ID  o 
nie pamiêtasz ID lub has³a?

Wojtaczka Wojciech, Podhalañski (pl)

20072008200920102011201220132014201520162017

SZD-48 Jantar Std. 2(3)244 km 244 km

uczestnictwo w zawodach - 2017

lista lotów 2017

datapunktyimiêodleg³oœæprêdkoœæklubszybowiec
updwupdwupdwupdw
25.06.2017289 pkt.Wojtaczka Wojciech244.5 km77.52 km/hPodhalañskiSZD-48 Jantar ...detaily
(c) 2017 Jiøí Mlejnek, t=0.1 s,active servers:[RADEK_v3.85] [USTADIONU_v3.85] TOPlist