gcup.eu - Poland
pl
zarejestrowano w sumie
872.563 km
686.215 pkt.
Poland
ID  o 
nie pamiêtasz ID lub has³a?

Wojtaczka Wojciech, Podhalañski (pl)

20082009201020112012201320142015201620172018

uczestnictwo w zawodach - 2018

lista lotów 2018

¿aden lot nie zosta³ znaleziony

(c) 2018 Jiøí Mlejnek, t=0 s,active servers:[GLIDING_v3.85] [RADEK_v3.85] [TEST_v3.85] [USTADIONU_v3.85] TOPlist