gcup.eu - Poland
pl
zarejestrowano w sumie
862.715 km
680.048 pkt.
Poland
ID  o 
nie pamiêtasz ID lub has³a?

Niewiadomy Marek, Rzeszowski (pl)

20072008200920102011201220132014201520162017

SZD-48 Jantar Std. 2(3)1597 km 1597 km
SZD-50 Puchacz627 km 627 km

uczestnictwo w zawodach - 2017

lista lotów 2017

datapunktyimiêodleg³oœæprêdkoœæklubszybowiec
updwupdwupdwupdw
27.05.2017531 pkt.Niewiadomy Marek425.2 km70.34 km/hRzeszowskiSZD-48 Jantar ...detaily
28.05.2017193 pkt.Niewiadomy Marek+copilot147.1 km37.66 km/hRzeszowskiSZD-50 Puchaczdetaily
03.06.2017343 pkt.Niewiadomy Marek240.4 km60.47 km/hRzeszowskiSZD-50 Puchaczdetaily
03.06.2017343 pkt.Niewiadomy Marek240.4 km60.47 km/hRzeszowskiSZD-50 Puchaczdetaily
09.07.2017151 pkt.Niewiadomy Marek126.0 km53.45 km/hRzeszowskiSZD-48 Jantar ...detaily
16.07.2017611 pkt.Niewiadomy Marek456.3 km81.24 km/hRzeszowskiSZD-48 Jantar ...detaily
19.07.2017412 pkt.Niewiadomy Marek306.7 km73.61 km/hRzeszowskiSZD-48 Jantar ...detaily
20.07.2017306 pkt.Niewiadomy Marek283.2 km53.27 km/hRzeszowskiSZD-48 Jantar ...detaily
(c) 2017 Jiøí Mlejnek, t=0.1 s,active servers:[RADEK_v3.85] [USTADIONU_v3.85] TOPlist