gcup.eu - Poland
pl
zarejestrowano w sumie
872.563 km
686.215 pkt.
Poland
ID  o 
nie pamiêtasz ID lub has³a?

Niewiadomy Marek, Rzeszowski (pl)

20082009201020112012201320142015201620172018

SZD-54-2 Perkoz 20m319 km 319 km

lista lotów 2018

datapunktyimiêodleg³oœæprêdkoœæklubszybowiec
updwupdwupdwupdw
12.04.2018434 pkt.Niewiadomy Marek319.5 km76.23 km/hRzeszowskiSZD-54-2 Perko...detaily
(c) 2018 Jiøí Mlejnek, t=0.1 s,active servers:[GLIDING_v3.85] [RADEK_v3.85] [TEST_v3.85] [USTADIONU_v3.85] TOPlist