gcup.eu - Poland
pl
zarejestrowano w sumie
872.563 km
686.215 pkt.
Poland
ID  o 
nie pamiętasz ID lub hasła?
Zdjęcia satelitarne, radiosondaż i słowne prognozy są wzięte z czeskiego hydrometeorologicznego instytutu.

pogoda 26.04.2018

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
26.04.2018
(ce)
(ceir)
wyjście (temperatura)
wyjście (wiatr)
analyse
Notatka: wszystkie czasy są podane w UTC.
(c) 2018 Jiří Mlejnek, t=0 s,active servers:[GLIDING_v3.85] [RADEK_v3.85] [TEST_v3.85] [USTADIONU_v3.85] TOPlist