gcup.eu - Poland
pl
zarejestrowano w sumie
862.715 km
680.048 pkt.
Poland
ID  o 
nie pamiętasz ID lub hasła?
Zdjęcia satelitarne, radiosondaż i słowne prognozy są wzięte z czeskiego hydrometeorologicznego instytutu.

pogoda 23.10.2017

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23.10.2017
(ce)
(ceir)
06:00 wyjście (temperatura) Praha - Libuš
12:00 wyjście (temperatura) Praha - Libuš
wyjście (temperatura)
06:00 wyjście (wiatr) Praha - Libuš
12:00 wyjście (wiatr) Praha - Libuš
wyjście (wiatr)
12:00 analyse
12:00 analyse
analyse
Notatka: wszystkie czasy są podane w UTC.
(c) 2017 Jiří Mlejnek, t=0.1 s,active servers:[RADEK_v3.85] [USTADIONU_v3.85] TOPlist